ม.วงษ์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” พ่อเมืองโคราชชื่นชมพร้อมหนุนขับเคลื่อนวงการกีฬาของจังหวัด

ม.วงษ์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์”
พ่อเมืองโคราชชื่นชมพร้อมหนุนขับเคลื่อนวงการกีฬาของจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชื่อ “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” ที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อ. เมือง จ. นครราชสีมา โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม
โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกสถาบันสมาชิก และพร้อมส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการขับเคลื่อนด้านกีฬา ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จังหวัดจะได้ผลักดันและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในด้านกีฬาต่อไป

ด้าน ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ก่อตั้งมายาวนานสู่ปีที่ 40 โดยจะมีกิจกรรมมากมายในปี 2567 โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับทางจังหวัด การจัดงานแสดง แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ของวีรกรรมท่านท้าวสุรนารีที่จะมีพร้อมกับทางจังหวัด การดำเนินการที่บรรลุพันธกิจหลักในด้านการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา แต่มีอีกหนึ่งพันธกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาโดยตลอด นั่นคือ “การกีฬา” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับจังหวัดโดยมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาของนักศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน
สำหรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” ครั้งนี้ เป็นอีกหน้ากิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ย้ำชัดถึงปณิธานในการส่งเสริมด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัย การดำเนินการ “วงษ์ชวลิตกุลเกมส์” ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตรและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2566


กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา

Related posts