จ.อุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลาเตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 “เทศกาลออกพรรษาแห่ผีตลก หนึ่งเดียวในโลก”

จ.อุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลาเตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 “เทศกาลออกพรรษาแห่ผีตลก หนึ่งเดียวในโลก”

วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 กำหนดจัดงานในวันที่ 24-30 ตุลาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ข้างที่ว่าการอำเภอท่าปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เผยแพร่และถ่ายทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและประชาชนด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลาดนัดขายสินค้า OTOP ของดีอำเภอท่าปลาและเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุนชน กิจกรรมในงานเน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของดีอำเภอท่าปลา ขบวนแห่ผีตลก ลานวัฒนธรรม เวทีเสวนาภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านอำเภอท่าปลา,จัดบูธผ้าทอมือ “มรดกล้ำค่าของคนท่าปลา” การเดินแบบผ้าทอท่าปลาในลานวัฒนธรรมท่าปลา

นายคำหล้า ดอกพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน กล่าวว่า ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,000,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด 250,000 บาท การไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 100,000 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องที่ทั้ง 7 ตำบล ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการร่วมจัดกิจกรรม


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts