รูปหล่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักองค์เล็ก(ไม่ได้) หายไปไหน?”

จ.อุตรดิตถ์ รูปหล่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักองค์เล็ก(ไม่ได้) หายไปไหน?”

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบอกกล่าว ขออนุญาตอัญเชิญท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก (องค์เล็ก) ไปบูรณะซ่อมแซมให้มีความงดงาม สง่างาม สวยงามให้สมเกียรติ และขอให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเมื่อบูรณะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ที่เดิม โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในสังกัดเป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินการ และมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุคลื่นสดใส FM 95 MHz จ.อุตรดิตถ์ ตัวแทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี
ในการนี้ นายสุรพันธ์ฯ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้รับแจ้งจาก นาย ชีพชยุตม์ มหาชินวร  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักองค์เล็ก ที่อยู่ด้านหน้าอนุสาวรีย์ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสใช้คล้องพวงมาลัยและปิดทอง เกิดชำรุด แขนด้านซ้ายหัก หากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นและเป็นการไม่สมเกียรติท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักที่มีคนเคารพนับถือทั่วประเทศ จึงได้ปรึกษาหารือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และอดีตท่าน สจ.นเรศ เชื้อโฮม ผู้สร้างมาถวายตอนยกฐานอนุสาวรีย์ให้สูงขึ้น รวมทั้ง โรงหล่อร้านพรวิษณุ และ ผศ.หัสดินทร์ เชาวนปรีชา ทายาทสายตรงและเป็นพราหมณ์ประกอบพิธี เพื่อวางแผนดำเนินการนำไปซ่อมแซมให้สวยงามสมบูรณ์ดั่งเดิม จึงได้ดำเนินการจัดพิธีบอกกล่าวในวันนี้ขึ้น และเมื่อดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะได้มีพิธีอัญเชิญกลับมาประดิษฐานและบวงสรวงอีกครั้งหนึ่ง จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านรับทราบว่า รูปหล่อพระพ่อพระยาพิชัยดาบหักองค์เล็กดังกล่าวไม่ได้หายไปไหน

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts