จัดประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้างานของเจ้าหน้าที่

จัดประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้างานของเจ้าหน้าที่

นายเกิดพงษ์ โยหงส์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จัดประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้างานของเจ้าหน้าที่ก่อนประชุมได้ทำการฝึกทบทวนระเบียบแถวและทบทวนระเบียบบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทำพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณและดื่มน้ำสาบานทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ดี และตรวจติดตามการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol System ประจำเดือนกันยายน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินของแต่ละหน่วยพิทักษ์ฯ และของเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

Related posts