อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช”ประจำปี ๒๕๖๖

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช”ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี
พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นายสุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรี
นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และประชาชนร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๙๙๙,๙๑๐ ตัว และปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดสนับสนุนการจัดกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts