บุรีรัมย์-โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

บุรีรัมย์-โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ ทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี และนายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ จำนวน 315 คน แยกเป็นนักเรียนชั้นม.3 จำนวน 174 คน และนักเรียนชั้นม.6 จำนวน 141 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง ให้การอบรมชี้แนะแนวทาง ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต และให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนศึกษาอยู่

กิจกรรมที่จัดในวันนี้ ช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้ว คณะครูและนักเรียนทำพิธีสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนที่หน้าโรงเรียน แล้วเดินลอดซุ้มธงโรงเรียนเข้าหอประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกต่อคณะครูและโรงเรียน นักเรียนอ่านกลอนอำลาสถาบัน ชมการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ 2 ชุด พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือให้กับนักเรียน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันสำเร็จการศึกษา

 

นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม กล่าวตอนหนึ่งว่า “…หากนักเรียนหรือบุตรหลานอันเป็นที่รักของพวกเรา คือ เมล็ดแห่งพันธุ์ไม้ที่ต้องการความเจริญงอกงาม ผู้ปกครองก็คือดินหรือผู้ให้กำเนิด ส่วนโรงเรียนหรือคณะครูที่เป็นผู้ให้ความรู้ก็น่าจะเป็นน้ำหรือปุ๋ยที่คอยหล่อเลี้ยงเมล็ดแห่งพันธุ์ไม้ ให้เจริญงอกงามตามที่มุ่งหวัง ขอยกย่องชมเชยนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ทุกคน ที่ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในวันนี้ ขอให้นักเรียนพึงระลึกอยู่เสมอว่า ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีการปฏิบัติ ก็ขอฝากนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันทุกคน…”

สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปของวันนี้ เต็มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจ ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ผู้ปกครองต่างมาแสดงความยินดีกับนักเรียนกันเป็นจำนวนมาก มีการเก็บภาพความทรงจำเป็นที่ระลึก มอบดอกไม้ ตุ๊กตา ธนบัตร แสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

Related posts