คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดจัดจิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดจัดจิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.39 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย พระราชวชิรากร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งนำโดย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา จัดกิจกรรมจิตอาสานำพลังบวรรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้และข้าวสารอาหารแห้ง ไปสร้างกำลังใจและมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า จำนวน 6 จุด โดยมีวัดในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายสิ่งของต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอน้ำปาด 4 วัด ได้แก่ วัดลานชุม วัดปากห้วยแค วัดนาน้ำพาย และวัดโพนร้อง และในพื้นที่อำเภอฟากท่า 2 วัดได้แก่ วัดโพธิ์ชัย และวัดกกต้อง
ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมในการนำอัตลักษณ์ความมีน้ำใจของคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อประสบอุทกภัย รวมทั้งเป็นงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งทำให้พระ เณร และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เกิดกำลังใจและความปลื้มปิติ พร้อมดำเนินชีวิต และต่อสู้กับสถานการณ์หลังประสบอุทกภัยต่อไป

Related posts