ผกก. สภ.เมืองอุตรดิตถ์มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผกก. สภ.เมืองอุตรดิตถ์มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อำนาจ รอดดอนไพร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์,พ.ต.ต.ประธาน เล็กคำ สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ,LC สภ.เมืองอุตรดิตถ์,นายบุญธรรม กอนโภชน์ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์,กต.ตร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์,นายดำรง คงคณะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ท่าเสา ผู้นำหมู่บ้านตำบลท่าเสา และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจิตอาสาและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพประชาชน มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านหนองคำฮ้อย ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 4 หลังคาเรือน
ได้แก่
1 . บ้านเลขที่ 9/7 หมู่ 4 ตำบล ท่าเสา จำเภอ เมือง
2. บ้านเลขที่ 9/6 หมู่ 4 ตำบล ท่าเสา อำเภอเมือง
3. บ้านเลขที่ 9/8 หมู่ 4 ตำบล ท่าเสา อำเภอเมือง
4. บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ 4 ท่าเสา อำเภอเมือง

พ.ต.อ.สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่าตำรวจมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งยังมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั่วไป ตามภารกิจสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือนำถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสาร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้พ้นทุกข์ภัย อยู่ดีกินดี มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

Related posts