กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากปัจจุบันในช่วงนี้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้สามารถเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุด ณ กองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

Related posts