จ.อุตรดิตถ์ ตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดวาอาราม

จ.อุตรดิตถ์ สภ.ด่านมัน ตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดวาอาราม

 

วันที่  5  ตุลาคม 2566

พ.ต.อ.วิเชียร เพรชเสนา ผกก. สภ.ด่านแม่คำมัน จัดกิจกรรมจิตอาสา ” ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย ผูู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผูู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมูู่บ้าน อสม. ตำรวจจิตอาสา สภ.ด่านแม่คำมัน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยทำความสะอาด กวาดเก็บเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ และพื้นที่โดยรอบภายในบริเวณวัดฤษึสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มความสวยงาม รักษาความสะอาด ปลอดโรค ปลอดขยะ โดยเป็นการร่วมกันทำความดีซึ่งจะทำให้วัดน่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป

พ.ต.อ.วิเชียร เพรชเสนา ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน กล่าวว่า โครงการ “จิตอาสา ทำ ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่ทาง สภ.ด่านแม่คำมัน กำหนดขึ้นร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้จักรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และแสดงพลังแห่งความรักความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้คนในชุมชน อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาทุกเพศทุกวัยปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินกิจกรรมไปอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกชุมชน

          

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts