กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการของหน่วยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จำนวน 3 นาย

” เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน ” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ส่งมอบบ้าน ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการของหน่วยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จำนวน 3 นาย ได้แก่ พลทหาร เจตนา ดีดั้น อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 161/1หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ , พลทหาร รังสรรค์ รุ้งสองแคว อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ พลทหาร วทันยู ดีมูล อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 8 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ อีกทั้งได้ทำการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาในเบื้องต้น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น

 

Related posts