จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล เทศบาลตำบล หัวดงช่วยเหลือรับซื้อลองกอง

จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล เทศบาลตำบลหัวดงช่วยเหลือรับซื้อลองกอง

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลหัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จ่าสิบเอกธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน โดยการรับซื้อลองกองที่ยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ให้สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น

   

Related posts