กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 นาย ได้แก่ พลทหาร เจตนา ดีดั้น อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 161/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ , พลทหาร รังสรรค์ รุ้งสองแคว อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และพลทหาร วทันยู ดีมูล อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 8 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ” ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Related posts