กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันก่อกระสอบทราย เพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำรอบพื้นที่การเกษตร

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันก่อกระสอบทราย เพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำรอบพื้นที่การเกษตร

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ต.ไผ่ล้อม ร่วมกันก่อกระสอบทราย เพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำรอบพื้นที่การเกษตร บ้านตาล หมู่ที่ 4 ,บ้านเนินซ่าน หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง เนื่องจากฝนได้ตกเป็นเวลาหลายวัน จึงเข้าทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยทำการยกของขึ้นที่สูง และก่อกระสอบทรายเป็นผนังกั้นน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย

Related posts