#เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20

#เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน
โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ในเขตพื้นที่ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 นาย ได้แก่ พลฯ เจตนา ดีดั้น อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 161/1 หมู่ 4 ตำบลนายาง และ พลทหาร รังสรรค์ รุ้งสองแคว อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสักอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารกองประจำการ” ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลครอบครัวทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

Related posts