จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดโครงการจิตอาสา รั้วใหม่จากพี่

จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดโครงการจิตอาสา รั้วใหม่จากพี่


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จำนวน 21 คน ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในรายวิชาความเป็นพลเมืองไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อ รั้วใหม่จากพี่ ทำการทาสีโรงอาหารโรงเรียนวัดดอนสัก ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดูสวยงาม ปลอดภัย แข็งแรง และเพื่อเป็นการฝึกทำงานร่วมกันของนึกศึกษา ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับร่วมรวม

Related posts