จ.อุตรดิตถ์ กรมทหารม้าที่ 3ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวดง ช่วยเกษตรกรชาวสวนลองกองอุตรดิตถ์ รับซื้อ 600 กิโลกรัม

จ.อุตรดิตถ์ กรมทหารม้าที่ 3ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวดง ช่วยเกษตรกรชาวสวนลองกองอุตรดิตถ์ รับซื้อ 600 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวดงรับซื้อลองกองจำนวน 600 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ให้สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น และนำไปแจกให้กับ กำลังพลของ หน่วยขึ้นตรง กรมทหารม้าที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการ กรมทหารม้าที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

  

Related posts