จ.อุตรดิตถ์ กรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกับเทศบาลหัวดง ช่วยเกษตรกรชาวสวนลองกองอุตรดิตถ์ รับซื้อ 600 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 3ร่วมกับเทศบาลหัวดงซื้อลองกองจำนวน 600 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ให้สามารถกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น และนำไปแจกให้กับ กำลังพลของ หน่วยขึ้นตรง กรมทหารม้าที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการ กรมทหารม้าที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Related posts