“พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอเขาฉกรรจ์”

“พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอเขาฉกรรจ์”

 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา พช. ณ บ้านเขาฉกรรจ์ ม.3 ต. เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ข้อแนะนำ ในการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ของอำเภอเขาฉกรรจ์ แก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โคก หนอง นา โมเดล และได้เน้นย้ำเรื่องการสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ พร้อมทั้งแนะนำกับครัวเรือนต้นแบบร่วมมือร่วมแรงกันในการทำงานในพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่

ในการนี้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง รักษาการพัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย พัฒนากร ได้ร่วมกันให้ข้อมูล และได้แจ้งกำหนดการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งกำหนดการขุดสระ ในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2564 นี้

 

พช.สระแก้ว รายงาน

——————————-

“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-กัมพูชา”

Related posts