นายอำเภอบางพลีนำคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สภ.บ่อวินหลังจากคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ของภาคตะวันออก

ที่ศาลาวัดเนินกระบก ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายเรวัติ ทุนารัตน์ ปลัดอำเภอบางพลี พร้อมคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการชุมชนยั่งยืน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับรางวัลอันดับที่1ของภาคตะวันออก โดยมี พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน พ.ต.ท. สุพรรณ ใจหาญ สวป.สภ.บ่อวิน หัวหน้าชุดปฎิบัติการชุมชนยั่งยืน นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลบ่อวิน พร้อมผู้ใหญ่ในพื้นที่ตำบลบ่อวินร่วมให้การต้อนับ ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลมอบหมายให้.สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
ด้านนายวัฒนา เจริญจิตรนายอำเภอบางพลีให้นำคณะชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอบางพลี มาศึกษาดูงานโครงการชุมชนยั่งยืน ที่ทางสภ.บ่อวินและฝ่ายปกครอง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันกำกับ ดูแล ขับเคลื่อน ถือเป็นเรื่องที่ดี และเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดสามารถคืนคนดี ชุบชีวิตใหม่ ให้กลับคืนสู่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ได้อย่างแท้จริง

Related posts