มุกดาหาร นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน นำคณะช่วยกันสร้างสะพานชั่วคราวข้ามห้วยตะงอ


มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 จากสถานการณ์ในช่วงวันที่ 3-5 กันยายน 2566 ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย วันที่ 6-9 กันยายน 2566ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2566 เป็นต้นมา และตกอย่างต่อเนื่อง จากภาวะฝนตกหนักดังกล่าวทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบในพื้นที่ 4 อำเภอ 13 ตำบล 25 หมู่บ้าน 3 ชุมชน นาข้าว 1,420.25 ไร่ บ่อปลา 23 บ่อ ถนน 23 สาย ฝาย 5 แห่ง สะพาน 2 แห่ง คอสะพาน 1 แห่ง เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย
นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจกรณีถนนระหว่างหมู่บ้าน โนนสะอาด-บ้านนาเตย (เดิมเป็นฝายน้ำล้นห้วยตะงอ) ม.18 บ้านใหม่พัฒนา ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นฝายน้ำล้นห้วยตะงอที่พังทลาย เกิดการชำรุดใช้การไม่ได้ เบื้องต้น (ในวันนี้ 12 กันยายน 2566) นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ได้นำสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันจัดทำสะพานไม้ชั่วคราวเส้นทางบ้านโนนสะอาด ม.7 ต.คำอาฮวน เชื่อมบ้านดงอ่อยหนูบ้านภูมโนรมย์ ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามไปมาไร่นาได้ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และจะได้แจ้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารสำรวจออกแบบเป็นสะพานหรือบล็อกคอนเวิร์สต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Related posts