รถไฟมหาชัย – วงเวียนใหญ่ กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว 

รถไฟมหาชัย – วงเวียนใหญ่ กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว

หลังจากที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการปรับลดระดับลงมาให้เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19 ) ในจังหวัดสมุทรสาครดีขึ้น และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้การประกอบกิจการและการใช้ชีวิตประจำวันของคนสมุทรสาครเป็นปกติมากที่สุดนั้น

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้มีประกาศให้รถไฟสายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ และ สายบ้านแหลม – แม่กลอง กลับมาให้บริการตามปกติ ด้วยการเดินขบวนรถเต็มรูปแบบทั้งไปและกลับ โดยรถไฟสายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ จำนวน 34 ขบวน และบ้านแหลม – แม่กลอง 8 ขบวน นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากที่หยุดให้บริการไปชั่วคราวตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)   

ซึ่งบรรยากาศในวันแรกของการเปิดให้บริการเดินรถไฟสายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ ก็ยังไม่คึกคักเท่าที่ควร ประชาชนยังมาใช้บริการอย่างบางตา ทั้งนี้ก็คาดว่าผู้ที่เคยใช้บริการนั้น ยังไม่ทราบว่ารถไฟสายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ และ สายบ้านแหลม – แม่กลอง ได้กลับมาให้บริการตามปกติแล้ว ส่วนมาตรการของทางสถานีรถไฟฯ นอกเหนือจากการทำความสะอาดบนรถไฟตามแนวทางการควบคุมโรคนั้น ก็ยังมีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ และทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอีกด้วย

ขณะที่ผู้ใช้บริการรถไฟสายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ ทั้งที่ไปทำมาค้าขาย ทำงาน ไปเที่ยว และไปเรียน ก็บอกว่า รู้สึกดีที่รถไฟกลับมาให้บริการตามปกติ เพราะสะดวกและรวดเร็วต่อการเดินทาง ไม่ต้องต่อรถหลายทอด

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถานีมหาชัย 034-411003 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ชูชาตแดพยนต์ทีมข่าวสมุทรสาคร

Related posts