#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์มอบรถเข็นวีลแชร์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบรถเข็นวีลแชร์100 คัน#


วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โครงการป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม มอบรถเข็นวีลแชร์ พร้อมค่าพาหนะ ให้แก่ผู้พิการ ซึ่งมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นำโดยนายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก ,นายชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรม ,นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ,
นางสาวดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ , นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน , นางสาวศุภลักษณ์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมมอบรถเข็นวีลแชร์ พร้อมค่าพาหนะ จำนวน 100 คัน พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 500 บาท คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
พร้อมนำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , จ่ายยา , ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น , บริการทันตกรรม และบริการตัดผม แก่ประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ,นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ บริเวณโรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Related posts