จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้

 

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ที่บริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ ของกองทัพภาคที่ 3 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอลับแลจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นมะยอม จำนวน 300 ต้น
โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิตสัมพันธ์ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งต่อเนื่องมาจากโครงการภาคเหนือโมเดล ที่มุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยั่งยืน พร้อมที่จะขยายผลต่อยอดให้พี่น้องประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ที่จะแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 ในระยะยาว

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts