ชุมพร สส.นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ลงพื้นที่บางหมาก แก้ปัญหาพิพาทที่ดินทำกิน ต.บางหมาก


วันนี้(4 กย. 66) เวลา 9.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก ม.11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 รวมไทยสร้างชาติ ลงพื้นที่รับทราบปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ ต.บางหมาก หลังได้รับการประสานจาก นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมากว่า ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ทั้งเรื่องเอกสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำเกษตรและที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย และการแปลงสินทรัพย์(ที่ดิน) เป็นทุน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย พื้นที่ ม. 9 บ้านคอเตี้ย ,พื้นที่ ม.11 บ้านดอนใหญ่และพื้นที่ ม.5 บ้านบางผรา(บางส่วน) โดยมี นายอภิชัย อินทนาคม ส.อบจ.ชุมพร และผู้นำร่วมเสนอปัญหาของประชาชนในวันนี้ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาที่ดิน และยังอยู่ในพื้นที่ นสล. และ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้รับมาตั้งแต่รุ่นพ่อและหลายรายก็มาถึงรุ่นลูก จึงมาทราบปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรค์และสร้างปัญหาให้ประชาชนในปัจจุบันขณะนี้ ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ นสล. หรือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนรุ่นลูกได้รับสิทธิ์จากพ่อที่เสียชีวิตได้จนก่อปัญหามาถึงปัจจุบัน
ทางด้าน นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 รวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ ก็เพื่อมารับเรื่องความทุกข์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เทศบาลบางหมาก ซึ่งผมได้รับทราบปัญหามาจาก ท่านสุรพงศ์ ประสารวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ว่ามีประชาชนในพื้นที่ ม.9 ม.11 และพื้นที่ข้างเคียง การมารับเรื่องในวันนี้ โดยเฉพาะ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หรือ นสล. และทุ่งเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ปี 2475 ที่มีประมาณพันกว่าไร่ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนจากนี้ต่อไป

 

.//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ชุมพร

Related posts