สุรินทร์/รัตนบุรี(วอนสื่อช่วยที)เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านทั้งลักทั้งขโมยวิ่งรันฟันแทงปาระเบิดจนชาวบ้านแทบไม่เป็นอันกินอันนอน

อา.3กันยายน2566-ผู้สื่อในพื้นที่ของหมู่บ้านสร้างบก หมู่12 ตําบลหนองบัวบาน อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ หลังได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านสร้างบก 200หลังคาเรือน เนื่องจากเกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนบ่อยครั้งจนชาวบ้านร่วมกับ ผู้นําชุมชน ,อาสาสมัคร อปพร.จัดเวรยามออกตรวจตรากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านและกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่ชอบมาร่วมกลุ่มมั่วสุมดื่มนํ้ากระท่อมและยาเสพติดมีทั้งวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง ตั้งแต่วัยรุ่นฟันนํ้านมไปจนถึงวัยรุ่นใหญ่ จนมีเหตุขโมยข้าวเปลือก,เป็ด,ไก่,และลักเล็กขโมยน้อย และยังก่อเหตุชกต่อยวิ่งรันฟันแทงไล่ยิงกันจนชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดง คนเฒ่าคนแก่ แตกตื่นทั้งหมู่บ้านไม่เป็นอันกินอันนอน….ยิ่งกว่าหนังฮอลิวูด..ล่าสุดทั้งค้วงทั้งปาระเบิดไทยประดิษฐ์ระเบิดปิงบองกันคับถนนกลางหมู่บ้านจนวัว-ควาย-หมู-หมา-เป็ด-ไก่แตกตื่นกันไปหมด………………………

***โดยนางกนกพันธ์ ทองพูน อายุ50ปี 199หมู่12บ้านสร้างบก ตําบลหนองบัวบาน ผู้เสียหายจากมีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านขับขี่รถจักรยานยนต์มาขโมยช้าวเปลือกในเล้าข้าวไปทั้งหมด26กระสอบกลางวันเสกๆ ชึ่งชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์นึกว่าตนสั่งให้โรงสีข้าวมาเอาข้าวเปลือกไปสี
นางกนกพันธ์เล่าต่อไปว่าตนอยู่มากับสามีในบ้านหลังนี้16ปีก็พึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะทุกๆวันนี้วัยรุ่นในหมู่บ้านและวัยรุ่นต่างถิ่นต่างหมู่บ้านชอบมาจับกลุ่มกันเป็นจํานวนมากกลางวันจะจับกลุ่มศาลาพักร้อนหน้าโรงเรียน ส่วนกลางคืนจะเข้าไปจับกลุ่มทั้งชายและหญิงภายในโรงเรียนประถมบ้านสร้างบก ส่วนมากจะจับกลุ่มดื่มนํากระท่อม และเสพยาบ้า จนมีการก่อหตุอาชญากรรมต่างๆขึ้นในชุมชน ณ เวลานี้ (นางกนกพันธ์กล่าวให้ผู้สื่อข่าวฟัง)

***ส่วนยายไล จันทร์ง่อม อายุ75ปี 47หมู่12 เล่าว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศข่าวทางหอกระจ่ายข่าวบอกพ่อแม่ตักเตือนลูกหลาน อย่าให้วัยรุ่นเข้ามามั่วสุมกันภายในโรงเรียน จนมีเรื่องไล่ตีไล่ยิงกันและยังมีการไปก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อย ไปจนถึงไปขโมยข้าวเปลือกในเล้าใส่ข้าวของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนไปหมด……..

***ทางด้านนาง จุฬารัตน์ พามี อายุ32ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้ใหญ่ที่ติดธุระพาชาวบ้านไปเลี้ยงเพลพระสงฆ์ จึงให้สัมภาษแทนโดยนางจุฬารัตน์ เล่าให้ผู้สือข่าวฟังว่า…ภายหมู่บ้านสร้างบก ทึ่ตนและผู้ใหญ่บ้านดูแลอยู่พักหลังมานี่มีเหตุการณ์วัยรุ่นในหมู่บ้านร่วมกับวัยรุ่นหมู่บ้านอื่นชอบมาจับกลุ่มมั่วสุ่มกันทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนโดยใช้สถานที่ศาลาพักร้อนหน้าโรงเรียนและภายในโรงเรียนประจําหมู่บ้านมีทั้งวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงฟันนํ้านมไปจนถึงรุ่นใหญ่ส่วนมากจะมั่วสุ่มกันดื่มนํากระท่อมและนั่งเล่นโทรศัพท์โดยทางตนและผู้ใหญ่บ้านพร้อมอาสาประจําหมู่บ้านจะจัดเวรยามออกตรวจ ช่วงกลางคืนแต่ส่วนมากกล่มวัยรุ่นจะก่อเหตุทะเล่ากันเช่นไล่ฟันไล่แทงไล่ยิงกันในช่วงหลังจากเลิกเรียนและกลับจากเล่นกีฬา
และนางจุฬารัตน์ยังบอกว่าล่าสุดได้มีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านไล่ปาระเบิดปิงปองในถนนกลางหมู่บ้าน จนชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดง คนเฒ่าคนแก่ วัว-ควายชาวบ้านแตกตื่นยิ่งกล่าวหนังฮอลีวูด …(นางจุฬารัตน์เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง)

 

/ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

Related posts