บึงกาฬ แถลงข่าวแข่งเรือยาวประเพณีไทยลาวเวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 23


ที่บริเวณทางลงเรือยาว ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ลาว เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 โดยเทศบาลเมืองบึงกาฬ ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเครือข่ายผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีผู้ร่วมงานครั้งนี้คือ นายราชันย์ วะนาพรม นายก ทม.เมืองบึงกาฬ นางกันยา อนันตทัศน์ รองนายก อบจ.บึงกาฬ พ.ต.อ.ปกรณ์ ภาวิไล ผกก.สภ.เมืองบึงกาฬ นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ นายอิทธิรัฐ สินารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ และนายธนาพงศ์ แสนสุภา รองนายก ทม.เมืองบึงกาฬ นายประกันชัย ไกรรัตน์ ผู้แทนนายแพทย์สสจ.บึงกาฬ นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมขึ้นเวทีแถลงข่าว และมีนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมชมการแสดงของนักเรียน ร.ร.บึงกาฬ ก่อนการเปิดงานแถลงข่าว
รองผู้ว่าราชการ จ.บึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านมีความยาวตลอดแนว 120 กิโลเมตร เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ทั้งในด้านการเดินทาง การเกษตร การประมง การค้าขาย การพาณิชย์ รวมไปถึงการทำกิจกรรมทางสายน้ำ เช่น การแข่งขันเรือยาว ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกันจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 อันเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนระหว่างพี่น้องและเพื่อนบ้านระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จนกระทั่งเกิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีในแต่ละปีขึ้นโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงฤดูน้ำหลากในเดือนกันยายน ซึ่งถือว่าเป็นการักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของท้องถิ่น รวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ ในช่วงฤดูฝน
เรื่องการท่องเที่ยว หลังจากท่านมาเที่ยวชมงาน จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งด้วยกัน เช่น ถ้ำนาคา , ปู่อือลือ บึงโขงหลง , น้ำตกถ้ำพระ ,น้ำตกถ้ำฝุ่น , ภูทอก , วัดหลวงพ่อพระใหญ่
ถึงแม้ว่าพื้นที่ริมโขงยังไม่พร้อม ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการสูญเสียแผ่นดินและแลนด์มาร์ค ก็คงจะเสร็จประมาณปี 2567 และยังจะขยายและพัฒนาต่อไป ถ้าแลนด์มาร์คและเขื่อนป้องกันการสูญเสียแผ่นดินไทยแล้วเสร็จ ก็จะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว-เวียดนาม และกิจกรรมประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นที่จุดล่องน้ำลึกต่อไป
ด้าน นายราชันย์ วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดบึงกาฬให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ลาว เวียดนาม เทศบาลเมืองบึงกาฬ ได้ตั้งงบประมาณในการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย ลาว เวียดนาม จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี และความเข้มแข็งของหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมแก่เทศบาลเมืองบึงกาฬ และจังหวัดบึงกาฬ


นายธนาพงศ์ แสนสุภา รองนายก ทม.กล่าวว่า ส่วนประเภทเรือยาวประเพณีไทย ลาว เวียดนาม เทศบาลเมืองบึงกาฬได้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 1.การแข่งขันเรือยาวขนาดกลาง 25 ฝีพาย มิตรภาพไทย – ลาว – เวียดนาม 2.การแข่งขันเรือมังกร 12 ฝีพาย ภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ 3.การแข่งขันเรือยาว ขนาดกลาง 25 ฝีพาย ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ (ชิงถ้วยพระราชทาน) 4.การแข่งขันเรือยาว ขนาดกลาง 30 ฝีพาย ทั่วไป (ชิงถ้วยพระราชทาน) 5.การแข่งขันเรือยาวใหญ่ 50 – 55 ฝีพาย ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ และ 6.การแข่งขันเรือยาวใหญ่ 50 – 55 ฝีพาย ทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน 3 ประเภท และถ้วยเกียรติยศ 3 ประเภท พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) เชิญชม ชิม ช็อป ฟรีคอนเสิร์ต ทางเทศบาลเมืองบึงกาฬได้จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ถนนข้าวเม่าริมโขง บรรยากาศเย็นสบาย เลือกซื้อสินค้าโอท็อป สินค้าราคาถูกดีมีคุณภาพจากโรงงาน สินค้าพื้นเมือง ของดี 4 ภาค OTOP ของดีประจำจังหวัดต่างๆ กว่า 80 บูธ สวนสนุกการละเล่นชุดใหญ่ ในงานประดับด้วยแสง สี เสียง สุดสวยงาม เปิดตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. – 24.00 น. ทุกวัน จะพบกับทีมงานพากย์เรือจากภาคกลาง และทีมพากย์ชื่อดังในเขตภาคอีสาน ชมฟรีคอนเสิร์ตในงาน ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง หน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 24.00 น.พบกับนักร้อง นักดนตรีชั้นนำระดับประเทศ เช่น วันที่ 4 ก.ย.พบกับวงเมตกษิดิ์เดช วงบำเรอเต็มวง 6 ก.ย.ดอกเหมยสาวลำซิ่งเต็มวง 8 ก.ย.ฮันนี่นิชาดา / ปิม ชุติมา / จินน้อย / อาร์ตี้ กระติป และ 10 ก.ย. พบกับวงยองบ่างเต็มวง
ส่วนสถานที่จอดรถ ทางเทศบาลเมืองบึงกาฬ จัดให้จอดรถฟรีไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น / หากเป็นที่เอกชนก็ให้เอกชนดูแล บริการเองไม่เกี่ยวกับเทศบาลเมือง ส่วนเรื่องห้องน้ำ – ห้องส้วม ทางเทศบาลเมืองบึงกาฬ จัดให้มีห้องน้ำ – ห้องส้วมบริการฟรี 3 จุด จุดละ 2 ห้อง ที่ริมโขงหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬ ส่วนห้องน้ำในโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ เปิดให้บริการฟรี .

เกรียงไกร พรมจันทร์ 0886084989 //บึงกาฬ

Related posts