ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ขับรถขนผลไม้นำคาราวานชาวสวน เข้าสู่บริเวณแถลงข่าวการจัดงานลางสาด และลองกองหวาน ประจำปี 2566

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ที่บริเวณสวนธนาฟาร์ม ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ขับรถขนผลไม้นำคาราวานชาวสวน เข้าสู่บริเวณแถลงข่าวการจัดงานลางสาด และลองกองหวาน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2566 ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีนางพรทิพย์​ ศรี​สมโภชน์​ เกษตร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางเยาวรัตน์​ พันธ์​ทอง​ ผอ.กลุ่มงายยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชชุมชน สนง.พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​ออุตรดิตถ์ นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังกวัดอุตรดิตถ์  นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล นางชลธิชา ฟูบินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายเกรียงศักดิ์ ทิพย์พรหมนาย.อบต.นายกก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงานแถลงข่าวในครั้งนี้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565” ครั้งที่ 36 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตลางสาด ลองกองและผลไม้อื่นๆของจังหวัดให้สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด ของสินค้า OTOP ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรของจังหวัด โดยจัดระหว่าง วันที่ 13-22 ก.ย.65 บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับผลผลิตลางสาด/ลองกองในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ลางสาดและลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ ว่า มีกลิ่นหอม รสชาติหวานอร่อย โดยขณะนี้ลางสาดให้ผลผลิตแล้ว 7,976 ไร่ ผลผลิตรวม ประมาณ 4,510.01 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 94.27 ล้านบาท ส่วนลองกองให้ผลผลิตแล้ว 26,114 ไร่ ผลผลิตรวม ประมาณ 28,765.72 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 862.97 ล้านบาท

   

โดยกิจกรรมภายในงานพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดการออกแบบ และตัดเย็บชุดผ้าทออุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด“ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน” การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (OTOP) ไมค์ทองคำ การประกวดประกอบอาหารจากลางสาด ทั้งนี้การประกวดต่าง ๆอีกมากมาย

 

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts