จ.จันทบุรีเปิดอาณาจักรขอมโบราณ เล่าขานตำนานเมืองเพนียด เที่ยวตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคแบบชาวชองแต่งกายย้อนยุคถ่ายรูปกำแพงเมือง ต้นโพธิ์อายุกว่า 1,100 ปี

ที่บริเวณโบราณสถานเมืองเพนียด ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / นางมานัสศรี ตันไล้ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผอ.ททท.สำนักงานจันทบุรี และนายมนตรี พงษ์เจริญ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม พร้อมข้าราชการ ประชาชนในจันทบุรี ได้ร่วมกันเปิดงานอาณาจักรขอมโบราณเล่าขานตำนานเมืองเพนียด ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดจันทบุรี สภาวัฒนธรรม วัดทองทั่ว เทศบาลพลับพลานารายณ์ และเครือข่ายภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สืบค้น ฟื้นฟู ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งประวัติศาสตร์เมืองกาไว หรือเมืองเพนียด มีอยู่ว่าจุดที่ตั้งเมืองอยู่บริเวณเชิงเขาสระบาป ติดวัดทองทั่วที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรขอมโบราณประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ในช่วงที่ดินแดนแถบจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากขอมจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ประมาณปี พ.ศ.1761 และมีพระนางกาไวเป็นเจ้าเมืองเพนียดปกครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอด จนเมื่ออาณาจักรเขมรล่มสลาย จึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวเมือง จากเมืองเพนียดเดิมย้ายเมืองไปตั้งใหม่ และมีการขนย้ายศิลาแลงบางส่วนกระจายออกไป ทำให้เมืองเพนียดได้ถูกทิ้งร้างมาจนปัจจุบัน
ซึ่งในปัจจุบันจะหลงเหลือเพียงแนวกำแพงศิลาแลง คันดิน และส่วนปราสาทหินได้หายไปจนไม่เห็น
ทางจังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับชุมชนจัดงานเปิดอาณาจักรขอมโบราณขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มีความรู้และร่วมอนุรักษ์และหวงแหน โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 21.00 น.ณ บริเวณโบราณสถานเมืองเพนียด และวัดทองทั่ว ภายในงานมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากมาย อาทิ สักการะ “พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์” หรือ “หลวงพ่อทอง”พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองที่มีประวัติความเป็นมาในสมัยอยุธยาตอนปลาย / เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียดสืบค้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาระยะธรรมขอมกว่าพันปี / ชมการแสดง แสง สี เสียง เปิดเมืองเพนียด ตำนานพระนางกาไว /เที่ยวชมตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคแบบชาวชอง เลือกซื้อและชิมสินค้าอาหารพื้นเมือง สัมผัสวิถีชุมชน วัฒนธรรมชาวชอง การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน การประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์เมืองเพนียด” อิ่ม อร่อย สุดฟิน ชิม ช้อป ใช้ กับตลาดวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่ร่วมงานได้มีการแต่งชุดย้อนยุคมาถ่ายรูปกับโบราณสถาน ไหว้ขอพรจากพระนางกาไว
และบางคนมีความเชื่อเรื่องโชคลาภได้มีการหยิบใบโพธิ์มาส่องเลข ซึ่งตัวเลขที่เห็นนั้นขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน แต่ก็ได้เลขเด็ด395 593 ติดมาด้วย


ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม จันทบุรั

Related posts