“อุตรดิตถ์เปิดงานสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดอาภรณ์ และอาหาร เฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง”


วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 17.39 น. ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเปิดงานสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน และสร้างความสุข ความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงาคล การจัดนิทรรศการผ้าทออุตรดิตถ์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และอาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดอาหารพื้นถิ่น ประกวดการออกแบบและตัดเย็บด้วยผ้าทอลายพื้นถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 9 อำเภอ โดยมี นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเปิดงาน และ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ เป็นเจ้าภาพร่วมและมอบของที่ระลึกให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจัดงานเพิ่มเติมจำนวน 100,000 บาท จากที่ได้รับสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมมา จำนวน 150,000 บาท

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเที่ยวหรือมาร่วมงานสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญา อาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Related posts