จ.อุตรดิตถ์ กองทัพบก จิตอาสา สร้างบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2566

กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วย เข้าทำการสร้างบ้านให้กับนางสาว ยินดี อยู่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัย โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้รับการประสานมายังหน่วย ทางหน่วยจึงจัดกำลังพลเข้าทำการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยงบประมาณสร้างบ้านในครั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ความคืบหน้าการดำเนินงาน 35 %

Related posts