กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ริมชายหาดพัทยางานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม ยกบูธมาร่วมทำกิจกรรมริมหาด

กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว ริมชายหาดพัทยางานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม ยกบูธมาร่วมทำกิจกรรมริมหาด

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 17.30 น. บริเวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม”Pattaya Colorful 2021 ” พัทยาสดใส..ประทับใจไม่รู้ลืม

พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,  นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา, นายขจรเดช อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาและนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและ นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาเมืองพัทยา

เมืองพัทยาร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จัดงานพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม”PATTAYA COLORFUL 2021 ” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม 2564 ที่บริเวณชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้พัทยาตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ

โดยภายในงานได้จัดให้มีบูธอบรมให้ความรู้เสริมทักษะต่าง ๆ อาทิ
1.บูธอบรมการถ่ายภาพระดับมือโปรและกล้องโทรศัพท์มือถือ
2.บูธนิทรรศการ “พัทยาสดใสประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมือง
พัทยา โดยจะใช้จอภาพทีวีขนาดใหญ่
3นิทรรศการภาพวาด “พัทยาสดใสประทับใจไม่รู้ลืม” จากกลุ่ม ศิลปินอิสระพัทยา
4.บูธกิจกรรม อบรมศิลปะ แก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมเข้าร่วมงาน
5.บูธศิลปะบนลูกมะพร้าว และจัดทำโมบายลูกมะพร้าวขนาดใหญ่
6.บูธนวด ทางการกีฬา ตรวจสุขภาพ และแนะนำการออกกำลังกาย
รวมถึงการออกร้านค้า อาหารท้องถิ่น และสินค้าของชุมชน เพื่อส่งเสริมด้าน การ
ท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นโดยตรง ต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

Related posts