“กอช. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา รุกขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัด มีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. หลังอายุ 60 ปี”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “กอช. ร่วมกับผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน (กิจกรรมโรงเรียน กอช. 100%)” โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการเป็นโรงเรียนนำร่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ถึงอายุ 60 ปี ได้ออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นเพียง 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาทต่อปี รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการตระหนักถึงการออมเงินระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับในช่วงบ่าย กอช. ร่วมกับผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กอช. และมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนแรงงานนอกระบบในจังหวัด ได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงการออมเงินกับ กอช. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิกได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช. โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เสมียนตราอำเภอ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครู นักเรียน บุคลากรด้านการศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานต่อไป ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

กันตินันท์ นครราชสีมา

Related posts