สตูล วิ่งเทรลในสวนผลไม้ดินแดนป่าต้นน้ำ สตูลโตนปาหนันเทรล2023 วันที่ 26-27 ส.ค.2566


ที่สนามหน้าโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับจังหวัดสตูล และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังและพังงา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันอันดามัน อินเตอร์เนชันแนล เทรล รันนิ่ง Andaman Intermational Trail Running@Satun ประจำปี 2566 (สตูลโตนปาหนันเทรล2023) โดยเชิญนางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล ,นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, นายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ,นายไพบูล์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ,และนายอารีย์ ยูฮันนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำรวจทุ่งนุ้ย ร่วมกันแถลงข่าวความเป็นมาของโครงการและความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ทั้ง 3 สนาม (สตูล-ตรังและพังงา) โดยสนามแรกที่จังหวัดสตูล กิจกรรมแข่งขัน (สตูลโตนปาหนันเทรล2023) จะมีขึ้นในวันที่ 26-27 ส.ค.2566 ที่โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมวิ่งเทรล หรือ การวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ ไม่เน้นการวิ่งบนถนน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม 3 ระยะทางได้แก่ ระยะ 6 กิโลเมตร ระยะ 13 กิโลเมตร และระยะ 25 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางจะผ่านทางธรรมชาติ ที่มีทั้งลำธาร น้ำตกของพื้นที่ คือ น้ำตกโตนปาหนัน ดินแดนป่าต้นน้ำ
นอกจากนี้ยังผ่านสวนผลไม้ของชาวบ้าน ที่เปิดให้นักกีฬาได้ใช้เส้นทางเพื่อการแข่งขัน และชิมผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดสตูลไปด้วย สำหรับการแข่งขันวิ่ง (สตูลโตนปาหนันเทรล2023) ในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี แค่เปิดรับสมัครเพียงไม่นาน 600 คน ก็เต็มตามจำนวนเป้าหมาย ส่วนสนามที่ 2 ที่จังหวัดตรังวังผาเมฆเทรล จะมีขึ้นในวันที่ 16 ก.ย.2566 และสนามที่ 3 จังหวัดพังงาเกาะยาวเทรล จะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.ย.2566 การแข่งขันอันดามัน อินเตอร์เนชันแนล เทรล รันนิ่ง Andaman Intermational Trail Running ที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจัดขึ้นนับว่ามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของกิจกรรมกีฬา เพื่อการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สู่สายตาผู้สนใจและนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น ๆ
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts