ศรีสะเกษ !! ผอ.กกต.เตือนระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้ง ขณะที่เทศบาลเมืองรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก และ สท.

ศรีสะเกษ !! ผอ.กกต.เตือนระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้ง ขณะที่เทศบาลเมืองรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก และ สท.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น.ส.ศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นนำ หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู อสม.และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยได้เริ่มเดินรณรงค์จากบริเวณวงกลมรูปหล่อพระนางศรีสะเกศ ไปยังถนนสายต่าง ๆในเขตเทศบาล และสิ้นสุด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกบุคคลที่มีความความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาเมืองศรีสะเกษของเรา
ทางด้าน นายนเรศ สุวรรณกูฏ ผอ.กกต.จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อพึงระวังหลังเวลา 18.00 น. ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 2. ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใค รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง(24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564)
ผอ.กกต.ศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า มีข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งครั้งนี้คือ 1. ห้ามผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 2. ห้ามผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444

*************
ข่าว/ภาพ บุญทัน ศรีสะเกษ

Related posts