จ. อุตรดิตถ์ เปิดงานมหกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Green Fest 2023)”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.45 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Green Fest 2033 ) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดอุตรดิตถ์ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน

นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ได้จัดมหกรรมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (Uttaradit Green Fest 2023)
ระหว่างวันที่ 15 – 20สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อจับคู่ธุรกิจการค้าเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างเกษตรกรและร้านอาหาร
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและผู้บริโภค ด้วยการตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้
3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้บริโภคในจังหวัดโดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 30 ร้าน ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ที่ผ่านรับรอง GAP / อินทรีย์ / PGS จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ การจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย 20 ร้าน มีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานซึ่งมีเมนูยอดนิยมต่าง ๆ มากมาย

การจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ น้ำพริกปลาส้มกรอบ ,กล้วยตากอินทรีย์ ,พายสับปะรดห้วยมุ่น ,พายมะขามหวานบ้านเสี้ยว และของฝากอื่นๆ มากมาย
การจัดแสดงนิทรรศการด้านเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย/เกษตร PGS หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพการจัด Business Matching ธุรกิจเกื้อกูลเปิดจุดบริการให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้พบปะกับร้านอาหารในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำข้อตกลงซื้อขายร่วมกันกิจกรรมนันทนาการดนตรีจากศิลปินชื่อดังและการแสดงทุกวันการสาธิตการประกอบอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจากเซฟชื่อดัง ผู้ชนะเลิศจากรายการมาสเตอร์เซฟไทยแลนด์กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมสนุกแจกของรางวัลผู้ร่วมงานตลอดทั้งวัน ทุกวันและยังมี
กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย  การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือด้านต่างๆจากการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์และจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนสถานศึกษาซึ่งสมควรได้รับการขอบคุณไว้เป็นอย่างยิ่ง

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts