สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลคลองหาดโค้งสุดท้าย คึกคัก! “รัตนา”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด

สนามเลือกตั้งนายกเล็กเทศบาลตำบลคลองหาดโค้งสุดท้าย คึกคัก! “รัตนา”ชูนโยบายเด่น เพื่อนำลูกทีมทีมขอคะแนนเข้าสภาทั้งหมด


*****เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันนี้ ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า บรรยากาศการหาเสียงของ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เริ่มเข้มข้น และคึกคักขึ้นมาตามลำดับในโค้งสุดท้าย ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 ที่นั่ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.64 ที่จะถึงนี้เชิญพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลคลองหาด ผู้สมัครนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 “ประชาชนพึ่งใด้ เรียบง่าย จริงใจ”นางรัตนา ทับจันทร์(อดีตกำนันแต๋ว).เบอร์2.พร้อมทีมงานคลองหาดรวมใจ สมาชิกสภา เบอร์7-12.ทั้งเขต1เขต2.กายกทีม พร้อมรับใช้พี่น้องชาวคลองหาด 28มีนาคม2564นี้เข้าคูหา เลือกนายกเทศมนตรีเทศบาล.กาเบอร์ 2 เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ทั้งเขต1เขต2.กายกทีม โปรดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมเพียงกัน
*****นางรัตนา ทับจันทร์(อดีตกำนันแต๋ว)ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เบอร์2 นำทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ทีมงานคลองหาดรวมใจ เดินหน้าหาเสียงด้วยการเดินเท้า ออกพบปะพี่น้อง ประชาชนในเขตเลือกตั้ง ทั้ง 2 เขต เพื่อแนะนำตัว และขอกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนเลือกนายกเทศมนตรี กาเบอร์ 2 และเลือก สท. กาเบอร์ 7-12 ทุกเขต ซึ่งในการลงพื้นที่ของชุมชนตลาดคลองหาด หมู่ที่1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที 7 ผู้สมัคร เบอร์2 ได้สอบถามสอบถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาพัฒนานโยบาย ให้สอดคล้องและครอบคลุม เพื่อทุกๆคนขอยืนยันที่จะ เป็นตัวแทนอาสานำพาพ่อแม่พี่น้อง และ อนาคตของลูกหลานของเรา ได้มีความเจริญรุ่งเรือง ได้มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ เนื่องเรามีจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินจะจัดให้มีพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของกิจการการค้าขายสำหรับคนคลองหาดให้ได้ขายสินค้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่วนสังคมและการศึกษาจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ส่วนสภาพสิ่งแวดล้อมจะทำให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายทุกข้อของทีมงานคลองหาดรวมใจ ทั้ง โครงการไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ คนพิการ ผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดจะปรับปรุงการดูแลไปตลอดชีวิต จะติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสียงให้ครบทั้ง 13 หมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และนโยบายพัฒนาชุมชนแออัดของหมู่บ้านความมั่นคง รวมทั้งนโยบายอื่นๆอีกหลายนโยบายที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมกันถ้าเราได้รับความไว้วางใจจากชาวตำบลคลองหาด
*****ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด เบอร์2 กล่าวว่า พวกเราขออาสาเป็นผู้นำ พาประชาชนสร้างความเจริญไปด้วยกัน ออกตรวจตราจตราความเรียบร้อยเหมือนกับในสมัยเป็นกำนันตำบลคลองหาด จะผลักดันการแก้ไขปัญหาในภาพรวม จัดให้มีตลาดกลางด้านการเกษตรเพื่อผลิตสินค้าให้กับผู้ชื้อพบผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีอยู่เช่นถ้ำเพชรโพธิ์ทองให้ยั่งยืนต่อไป ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติไฮเทคมีทีวีไว้ให้ออกกำลังกาย เพิ่มสนามเด็กเล่นให้ครบทุกพื้นที่ให้มีความปลอดภัยให้กับเด็กๆ พร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงและนำไปสู่การแก้ไขให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อคนตำบลคลองหาด ไม่ใช่เพื่อใคร ” ในวันที่ 28 มี.ค. 64 นี้ พี่น้องเข้าคูหาใช้สิทธิ์ เลือกนายก เทศมนตรีตำบลคลองหาด เบอร์ 2 นางรัตนา ทับจันทร์ และเลือก สมาชิกสภาเทศบาลยกทีม เลือกเบอร์ 7-12 ทั้ง 2 เขต เพื่อสนับสนุน ให้คลองหาดฯเป็นตำบลปลอดภัยทันสมัยน่าอยู่
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเทศบาลตำบลคลองหาดมีปิดป้ายหาเสียงอยู่ 2 เบอร์ มีผู้สมัครเบอร์ 1 ร.อ.สุเทพ มากสาคร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดสู้ศึกเลือกตั้งกับเบอร์ 2 นางรัตนา ทับจันทร์ อดีตกำนันตำบลคลองหาดใครจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลคลองหาดในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ต่อไป ส่วนพื้นที่อื่นๆทั้งเทศบาลเมืองอรัญประเทศ มีหาเสียงอยู่ 2 เบอร์ 2 นายกรินทร์ คติกำจร ผู้สมัครนายกเล็กเทศบาลเมืองอรัญ กลุ่มเรารักเมืองลงพื้นที่หาเสียงเข้มข้นสู้ศึกกับนายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เบอร์ 3 ขอเป็นผู้นำให้รองเท้าขาดก่อนกางเกงขออาสาเป็นนำพาชาวอรัญสร้างความเจริญ ส่วนเทศบาลอื่นลงพื้นที่หาเสียงเคราะห์ประตูบ้านหาเสียงกันอย่างคึกคัก
***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ /ข่าว วีระยุทธ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts