เพชรบูรณ์ นพค.16 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

เพชรบูรณ์ นพค.16 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ ทั้งนี้ กำลังพลและครอบครัว สามารถบริจาคได้ รวมปริมาณโลหิต 9,100 มิลลิลิตร(ซีซี) ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 ยังได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 อีกด้วย

 

Related posts