บึงกาฬ กกล.สุรศักดิ์มนตรีมอบทุนเรียนดีตามแนวชายแดน

บึงกาฬ กกล.สุรศักดิ์มนตรีมอบทุนเรียนดีตามแนวชายแดน


เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 26 มี.ค.ที่ร.ร.หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี /ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในพื้นที่ชายแดนติด สปป.ลาว จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท ตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง มีความสมัครสมานสามัคคี โดยมีนายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะครู อาจารย์ นักเรียน และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า จากสภาวะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัด ในการนี้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” และอาจารย์ ศักดิ์ครินช์ จงหาญ หรือ ครูนะ ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียน จึงสานต่อโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน จึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศ ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนหนองยองพิทยาคม มีนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนให้ได้รับทุนจำนวน 9 ทุน และโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จำนวน 1 ทุน รวมเป็น 10 ทุน
เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-ลาว มีการนำเข้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดมากขึ้น เด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและเป็นปัญหาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม ขอฝากไปยังผู้ปกครอง คณะครู ช่วยดูแลบุตรหลาน ให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย
ด้านนายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กล่าวว่า ในนามคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ พ.อ.มงคล หอทอง ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี /ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 และคณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนให้กับนักเรียนในครั้งนี้
ด้านตัวแทนนักเรียนชาย-หญิง กล่าวว่า ในนามตัวแทนของนักเรียน ที่ได้รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “โครงการพี่ทหารสานฝัน” ในวันนี้ ดิฉัน รู้สึกดีใจ และประทับใจอย่างมากค่ะ และขอขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ได้มอบโอกาสในการมอบทุนการศึกษา การเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในครั้งนี้ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.
เกรียงไกร พรมจันทร์//บึงกาฬ

Related posts