สตูล สสจ.สตูล ร่วมกับ โรงพยาบาลสตูลและภาคีเครือข่าย นำทันตแพทย์อาสา ลงพื้นที่ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบการและลูกจ้างในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ภายใต้โครงการรณรงค์ทันตสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566

สตูล สสจ.สตูล ร่วมกับ โรงพยาบาลสตูลและภาคีเครือข่าย นำทันตแพทย์อาสา ลงพื้นที่ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบการและลูกจ้างในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ภายใต้โครงการรณรงค์ทันตสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566


วันนี้ 8 ส.ค. 2566 ที่บันดาหยารีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสตูล นำทีมทันตแพทย์อาสาจังหวัดสตูลเดินทางลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อให้การดูแลด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ โดยมีประชาชน ผู้ประกอบการ ลูกจ้างและนักเรียนมาร่วมรับบริการจำนวนมาก สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะไม่มีบุคลากรอยู่ประจำและไม่มีคลินิกทันตกรรมเอกชน ประชาชนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลละงู ซึ่งเป็นศูนย์บริการทางทันตกรรมของรัฐที่ใกล้ที่สุด แต่เนื่องด้วยการเดินทางที่ยากลำบาก จึงทำให้ประชานบนเกาะหลีเป๊ะจำนวนมากขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกาะหลีเป๊ะอยู่ห่างจากชายฝั่งต้องเดินทางโดยทางเรือและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
สำหรับการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ service plan ทันตกรรม สสจ.สตูล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่ดีกับประชาชนในพื้นที่พิเศษและเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการทันตกรรม รพ.สต.บ้านเกาะหลีเป๊ะ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 340 คน แบ่งเป็นการรักษาทางทันตกรรมอุดฟัน 80 คน ขูดหินน้ำลาย 80 คน ถอนฟัน 80 คน และให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะจำนวน 100 คนอีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts