ลพบุรี  คณะกรรมการประเมินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนลงพื้นที่ลพบุรี

ลพบุรี  คณะกรรมการประเมินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนลงพื้นที่ลพบุรี
คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืน ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการชุมชนยังยืนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี


พลตำรวจโทบุญจันทร์ นวลสาย และพลตำรวจโท นพดล ศรสำราญ ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืน สำนักงานตำรวจตำรวจแห่งชาติ และ พลตำรวจโท คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจดูการดำเนินงานตามโครงการชุมชนยั่งยืน ของสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้ให้สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ เป็นผู้ดำเนินการส่งชุมชนยั่งยืนของ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน หมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
โดยได้ผ่านการประเมินในระดับภาคมาแล้ว เป็นตัวแทนของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 1 เข้าประกวด โดยมีพลตำรวจตรีอภิรักษ์ เวชกาญจนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พันตำรวจเอกพิภพ นาพุทรา ผู้กำกับการตำรวจภูธรโคกเจริญ และส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชี้แจงตอบข้อซักถามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้กับทางคณะกรรมการได้รับทราบ
สำหรับโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค่อยกลับคืนสู่สังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ผ่านการบำบัดจะได้รับหนังสือรับรองผ่านบำบัด พร้อมกับได้มีการสอนในอาชีพต่าง ๆ ที่จะได้นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งต่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบในเรื่องของเอกสาร สอบถามถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่ ขั้นตอนการการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้นั่งรถพ่วงข้างลงพื้นที่พบประชาชนและความเป็นอยู่ในหมู่บ้านแบบเจาะลึก โดยผลการดำเนินการเป็นที่พอใจที่เข้าถึง คัดกรองผู้ติดยาเสพติดมาเข้าขบวนการที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพทำให้มีรายได้ให้กับครอบครัวที่ทำให้สถาบันครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้ง สำหรับสถานีตำรวจที่ผ่านการประกวดของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 1 มีด้วยกัน 3 สถานนี้ได้แก่สถานีตำรวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธรหนองแค จังหวัดสระบุรี และ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090

Related posts