ชุมพร กรมท่าอากาศยานเดินหน้า โครงการที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานชุมพร

ชุมพร กรมท่าอากาศยานเดินหน้า โครงการที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานชุมพร


วันนี้(7 สค. 66) เวลา 9.00 น. ณ ศาลาประชาคม อ.ปะทิว ต.บาลสน อ.เมือง จ.ชุมพร นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานเปิด ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานชุมพร โดยมี นายสมยงค์ ขจรวิทย์ ผจก.โครงการ นายวิสาร อยู่ทรัพย์ นายจตุรวิทย์ บุญพิทักษ์ น.ส,จารินี ศุกระรัศมี ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมดร.จำลอง สุทิน ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม นายพรเทพ สีกาวี วิศวกร นายธเนศ วัฒนาโสภา นายดิเรก ประจง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ น.ส.พิไลวรรณ จินดาพรหม ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมรับฟังแนวทางการศึกษาการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
ทั้งนี้ เนื่องจากท่าอากาศยานชุมพร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 200 – 300 ที่นั่ง ประกอบกับกรมท่าอากาศยาน มองว่าอนาคต จ.ชุมพร จะมีโครงการหลายอย่างเกิดขึ้น เช่น โครงการแลนด์บริทด์ ชุมพร – ระนอง ท่าเรือชุมพร แล้วมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจของ จ.ชุมพรมีการขยายตัวต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ จ.ชุมพร จึงได้มีการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพร โดยเฉพาะ การพัฒนาอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ เครื่องบินขนาดใหญ่และมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการจากประชาชนคนในพื้นที่ เพื่อจะได้ทราบถึงผลดี-เสีย ความจำเป็น ให้เกิดประโยชน์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนและเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว กล่าวว่า กรมท่าอากาศยานมีความจำเป็น ที่จะรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานชุมพร จึงได้มีโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้ขึ้น เพื่อรับใฟังข้อคิดเห็น-เสนอแนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัศมี 5 กิโลเมตร รอบๆท่าอากาศยานชุมพร 3 ตำบล 1 เทศบาล 13 หมู่บ้าน 4 ชุมชน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบก่อสร้างที่จะทำเพื่อให้ประชาชนเลือกมีทั้งหมด 3 รูปแบบ และต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ถึง 3 ครั้งแล้วคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในปี พ.ศ. 2572//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณสกร//ชุมพร

Related posts