จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่6สิงหาคม ที่บริเวณ สะพานหน้าหมู่บ้านตะวันวิลล์ หมู่6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน และคณะผู้บริหาร สมาชิก นำจิตอาสาพระราชทานและอปพร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยถวาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยร่วมกันเก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ล้างถนน ทาสีราวสะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบถนนสายบ้านพันเสด็จใน และทาสีบริเวณราวสะพานช่วงหมู่6 หน้าหมู่บ้านตะวันวิลล์ ทาสีบริเวณราวสะพานช่วงตลาดพันเสด็จใน หมู่4 และทาสีบริเวณราวสะพานช่วงหน้าหมู่บ้านวินเพลส หมู่4 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม สำหรับกิจกรรมของอบต.บ่อวินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ และศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย การรวมพลังความสามัคคีของจิตอาสา แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า

 

Related posts