พิธีอัญเชิญพระบรมรูป  พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระสุพรรณกัลยาขึ้นประทับ ณ.พลับพลา วัดป่าแก้วมณี ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 66 เวลา 10.00-13.00 น

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรีผบช.ภ.6 และ คุณภคมน พิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.6 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูป 3 พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ขึ้นประทับ ณ พลับพลาที่ประทับ ณ วัดป่ามณีแก้ว ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลกพร้อมด้วย
พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 และ รอ.ทพญ.วงศ์นภา ชื่นใจชน ภริยา พร้อมคณะนายทหารฯ,
พล.อ.สุทัศน์ จารุมณีประธานที่ปรึกษา ผบช.ภ.6
(ฝ่ายความมั่นคง) และภริยา,คุณบุรณิต ศุภเสน ที่ปรึกษา ผบช.ภ.6 ,พล.ต.ท.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.และภริยา ,พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี
รอง ผบช.ภ.6 ,พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รอง ผบช.ภ.6,
พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์รอง ผบช.ภ.6 และภริยา ,
พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบช.ภ.6 ,พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร และภริยา ,พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ,พล.ต.ต.สารนัย คงเมือง ผบก.สส.ภ.6 ,คณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 41 พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัด, ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ

 

 

Related posts