นครนายก – โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน bike for likeThai-Phuan2023

นครนายก – โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน bike for likeThai-Phuan2023

จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน bike for likeThai-Phuan2023 ชวนปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสงและชุมชนบ้านหนองแสงร่วมกันจัดกิจกรรมฯ โดยมี นางสาวณัฐภัทรา รามาตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทพวน bike for Life Thai-Phuan 2023 และปล่อยตัวขบวนนักปั่น จักรยานท่องเที่ยว ตามเส้นทาง ธรรมชาติระยะทาง 32 กิโลเมตร สัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกธรรมชาติและชื่นชมคุณค่าศิลปะวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวไทยพวนอำเภอปากพลี ที่อพยพย้ายถิ่นฐาน จากเมืองเชียงขวางสู่นครนายก ชาวไทยพวนได้นำเอาอารยธรรม ความเชื่อ สูตรอาหารประจำถิ่น บทเพลงโบราณ และความหลากหลายที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมในชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเป็นที่รู้จักกันจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีนักปั่นจากชมรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยมีชมรมจักรยานจากชมรมฯจากตำบลต่างๆร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับนักปั่น ที่ปั่นเข้าสู่เส้นชัย และนำPassport ที่ประทับตราครบทุกจุดเช็คพอยท์มารับของที่ระลึก และจับฉลากรายชื่อลุ้นรับรางวัล พิเศษจากผู้ให้การสนับสนุน ในบรรยากาศที่สนุกสนานและ อบอุ่นโดยทั่วหน้ากัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts