เศรษฐกิจชุมชนคึกคัก สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน

เศรษฐกิจชุมชนคึกคัก สวธ.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย จัดงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้”
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน


*เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุน ร้านค้าและนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง/ผ้าไทย มาร่วมงาน “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” โดย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวต้อนรับ นางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน ผู้บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินงานถนนคนเดินกอกใหม่ฯ เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมงาน โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคัก ณ บริเวณซอยกอกใหม่ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
นายโกวิท ผกามาศ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปรับบทบาทเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรม ทำงาน ทำเงิน ทำดี” ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบทบาทสืบสานรักษาต่อยอดปลุกวัฒนธรรมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนค่านิยมเชิงบวก เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้แข่งขันได้ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งดูแลเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับและเครือข่ายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยงานถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้แห่งนี้ ถือเป็นการฟื้นฟูและจัดขึ้นใหม่อีกครั้งหลังจากที่หยุดไปเพราะสถาการณ์โควิด-19 งานนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัยเทศบาลเมือง คณะกรรมการกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ เครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
“เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกระดับทั้งชุมชน อำเภอ จังหวัด ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้พื้นที่ถนนคนเดิน เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ
เลือกชมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ทั้งอาหาร ขนมพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ และขอให้ถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ” อธิบดี สวธ. กล่าว
ทางจังหวัดสุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวว่า ในโอกาสที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับ คณะกรรมการกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย กิจกรรมถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ นี้ ได้เคยจัดมาแล้วทุกวันเสาร์แรกของเดือนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้ต้องหยุดจัดงานไป วันนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการพลิกฟื้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่างกว้างขวางต่อไป
ด้านนางบุญชู สาดี วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ได้นำเสนอโครงการชุมชนวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมหลัก : ชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมย่อย : ถนนคนเดินกอกใหม่-ท่าชัยอินดี้
กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ซึ่งสวธ.ได้พิจารณาและอนุมัติงบประมาณอุดหนุนการจัดกิจกรรมถนนคนเดินท่าชัยอินดี้ ในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน
การออกร้านของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ การจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าของเครือข่าย งานศิลปะจุดถ่ายภาพบนถนนกอกใหม่ท่าชัยอินดี้แห่งนี้
นางบุญชู ยังเปิดเผยอีกว่า งานในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย องค์การพื้นที่พิเศษ 4 หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย อำเภอศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและอำเภอทุกอำเภอ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าชัย คณะกรรมการกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าชัย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าชัย
ทั้งนี้ ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ (ตลาดต้องชม) นี้ได้รับรางวัล ตลาดอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health จัด ณ บริเวณซอยกอกใหม่ หมู่ 10 ตำบล ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรกของเดือน ระหว่างเวลา 15.00–21.00 น. โดยมีร้านค้ารวมกว่า 100 ร้านค้า จำหน่ายอาหารพื้นถิ่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าวินเทจ ผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดร้านค้าที่ได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด การประกวดแต่งร้านที่แปลกใหม่ดูดีพร้อมมอบรางวัล การแสดงดนตรีไทยและร่วมสมัย อาทิ รำกลองยาว ดนตรีโฟล์คซอง สนุกสนานกับการร่วมเล่นเกมส์ ถ่ายภาพโพจลงสื่อโชเชียล พร้อมรับของรางวัล ของที่ระลึก
นักท่องเที่ยวที่มาสามารถถ่ายภาพกับมุมถ่ายภาพ Street Art รวมถึงมุมอัตลักษณ์ชุมชน ภาพเขียนสามมิติสื่อความเป็นชุมชนท่าชัย สมัยเป็นย่านธุรกิจการค้าในอดีตที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ 30-40 ปีที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชุมชนได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรม และอัตลักษณ์ชุมชนท่าชัย พร้อมรณรงค์ส่งเสริมเรื่องอาหารปลอดภัย การใช้วัสดุธรรมชาติ (ตลาดปลอดโฟม) รวมถึงมีกิจกรรมสำคัญอันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ กิจกรรม “ร้อยใจรักด้วยภักดี ณ ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” คือ การเขียนข้อความบนกระดาษรูปหัวใจที่แสดงถึงความรักและเทิดทูนสถาบัน รวมทั้ง กิจกรรมศิลปินพื้นถิ่นสอนวาดภาพ “พ่อหลวงของปวงชาวไทย”
กิจกรรม “ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้” นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่า ตลอดสองข้างทางภายในซอยกอกใหม่ ให้คงอยู่เป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง บอกเล่าอดีตอันยาวนานของชุมชนท่าชัย และร่วมกันฟื้นฟูวิถีถิ่นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าขาย กระตุ้นการซื้อ-การขาย เพิ่มรายได้แก่คนในชุมชน ทั้งยังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ธนกฤต ท้าวบุญยืน/สุโขทัย

Related posts