ลำปาง- การแข่งขันกีฬานกบินอิสระ Call Back ชิงแชมป์ประเทศไทย เจ้าภาพสนามที่ 3 ณ จ.ลำปาง

ลำปาง- การแข่งขันกีฬานกบินอิสระ Call Back ชิงแชมป์ประเทศไทย เจ้าภาพสนามที่ 3 ณ จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง เปิดโครงการแข่งขันกีฬานกบินอิสระ Call Back ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด อบจ.ลำปาง กลุ่มนกบินอิสระเขลางค์นคร หน่วยงานเอกชน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานร่วมงาน

การจัดการแข่งขันกีฬานกบินอิสระ Call Back ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “Grand Flight Tour Thailand” เก็บคะแนนสะสม สนามที่ 3 จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเพิ่มขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน การแสดงและส่งเสริมการเลี้ยงนกอย่างแพร่หลายและ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกาดนั่งก้อม@หนองกระทิง

โดย อบจ.ลำปางสนับสนุนงบประมาณและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 350 คน นกที่เข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 300 ตัว โดยเดินทางมาจากเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภท Open macaw, large Open cockatoo, นกกลางใหญ่, นกกลางเล็ก, นกเล็กและประเภท Open

ปัจจุบัน จ.ลำปาง มีกลุ่มนกบินอิสระเขลางค์นคร ซึ่งมีสมาชิกกว่า 100 คน จุดเด่นของนกแก้วเป็นนกที่มีสีสันสวยงาม มีความฉลาดเลี้ยงง่าย มีการพัฒนาจากการเลี้ยงในกรงแบบปิด หันมาเลี้ยงโดยการฝึกฝนให้นกได้ออกบินในพื้นที่กว้างได้อย่างอิสระและสามารถกลับมาเองได้ หรือกลับมาตามคำสั่งของผู้เลี้ยง การฝึกนกขั้นพื้นฐานที่เรียกว่า”Call Back” เป็นการฝึกเรียกนกในระยะใกล้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มระยะทาง ใช้สัญญาณเสียง ท่าทาง พัฒนาจนถึงมีการแข่งขันของกลุ่มผู้เลี้ยงนกบินอิสระในทุกกลุ่มจังหวัดทั่วทุกภาคในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “นกได้บินคนได้เที่ยว”

ผลกิจกรรม “การแข่งขันกีฬานกบิน”กลุ่ม A ประเภทมาคอว์ขนาดใหญ่ทุกสายพันธุ์ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ชื่อนกแม็คก้า ของ นายจักรกฤษณ์ พ่วงสมจิตร กลุ่มเก่ง เหินฟ้า จ.ปทุมธานี กลุ่ม B ประเภท นกกลางขนาดใหญ่ รางวัลที่ 1 ได้แก่ชื่อนกไข่นุ้ย ของ น.ส.นันท์นภัส เจนพรมราช กุลุ่ม นกบินอิสระ เขลางค์นครลำปาง จ.ลำปาง กลุ่ม C กระตั้วสายพันธุ์ทั่วไป รางวัลที่ 1 ได้แก่ชื่อ นกโคโค่ ของนายกิตติพงษ์ ศรีอุฬารวัฒน์ กลุ่มนกบินอิสระศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กลุ่ม D ประเภทนกกลางขนาดเล็ก รางวัลที่ 1 ได้แก่ชื่อนกซีตร้า ของนายสงกรานด์ กันของ กลุ่มปีกแข็งอิสระ จ.ลำพูน กลุ่ม E การแข่งขันระยะ 40 เมตร รางวัลที่ 1 ได้แก่ชื่อ นกแม็คก้า ของนายจักรกฤษณ์ พ่วงสมจิตร จ.ปทุมธานี กลุ่ม F รางวัลที่ 1 ได้แก่ชื่อ นกซันนี่ ของนายชัขวาลย์ แจ่มนิยม จาก กรุงเทพฯ.

 

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts