ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้งเทศบาลฯ เร่งตรวจสอบอุปกรณ์เลือกตั้งพร้อมแจกจ่ายพรุ่งนี้ มั่นใจรู้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม

ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้งเทศบาลฯ เร่งตรวจสอบอุปกรณ์เลือกตั้งพร้อมแจกจ่ายพรุ่งนี้ มั่นใจรู้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 3 ทุ่ม

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 26 มี.ค.2564 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือ ทน. นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ รอง ผอ.กกต.ทน.ขอนแก่น นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งเร่งจัดเตรียมสถานที่สำหรับการแจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งป้ายประกาศผลการนับคะแนน สำหรับการเตรียมการในการแจกจ่ายหีบบัตรและอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้งที่กำหนดการแจกจ่ายครบทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ตามขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งในภาพรวมทั้งหมด

ซึ่งในการจัดเตรียมสถานที่ดังกล่าวนี้นั้น เนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่น มีหน่วยเลือกตั้งหมด 129 หน่วยเลือกตั้ง ทำให้การจัดเรียงลำดับการเข้ารับอุปกรณ์การเลือกตั้งทั้งหมดต้องรัดกุม และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ด้วยการกำหนดพื้นที่แยกเป็นเขตต่อเขต และกำหนดช่วงเวลาของการรับอุปกรณ์ ตามการเว้นระยะห่าง รวมไปถึงการติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่และเต็นท์โดยรอบสถานที่อำนวยการเลือกตั้งเพื่อเตรียมรับมือหากเกิดพายุฤดูร้อนพาดผ่านพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนในการมีพายุในพื้นที่ขอนแก่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกด้วย

นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า ทั้ง 129 หน่วยเลือกตั้งที่ขณะนี้การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆนั้นเรียบร้อยแล้วทั้งหมดซึ่งวันนี้การเตรียมการแจกจ่ายหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้จัดการเลือกตั้งต่างๆ ได้มีการเตรียมที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีทั้งหมด 27 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีทั้งหมด 32 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 มีทั้งหมด 36 หน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่ 4 มีทั้งหมด 34 หน่วยเลือกตั้ง โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดรวม 16 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้นจะมีคณะกรมการประจำหน่วย 9 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายและ อสม.2 คน ซึ่งทุกคนผ่านการอบรมและรับทราบระเบียบ ขั้นตอนและข้อบังคับในด้านต่างๆทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเมื่อได้รับการแจกจ่ายหีบบัตร บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การจัดการเลือกตั้งเสร็จแล้ว ทุกหน่วยจะนำกลับไปจัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับอย่างรัดกุม ตามที่ กกต.นั้นได้กำหนด

“ เทศบาลฯยังคงมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ 60 และมีบัตรเสียร้อยละ 5 ขณะที่การนับคะแนนนั้นเมื่อปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. และคณะกรรมการประจำหน่วยจะทำการตรวจสอบรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนในแต่ละหน่วยทันที จากนั้นเมื่อได้ผลการนับคะแนนแล้วกรรมการปรำหน่วยจะรายงานผลการนับคะแนนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นที่เทศบาลฯจัดทำขึ้นเพื่อให้คะแนนนั้นส่งมาที่ศูนย์อำนวยการการจัดการเลือกตั้ง จากนั้นแต่ละหน่วยจะนำส่งเอกสารต่างๆตามที่ กกต.กำหนดให้กับ กกต.เทศบาลฯ ซึ่งเมื่อขั้นตอนทุดท้ายทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วจะเข้าสู่การการประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทั้งในส่วนของสมาชิกและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 21.00 น.”

Related posts