เป็นแบบ ถอดบทเรียน จาก การศึกษาดูงาน นำมาประยุกต์พัฒนาครอบครัว

อำนาจเจริญ

เป็นแบบ ถอดบทเรียน จาก การศึกษาดูงาน นำมาประยุกต์พัฒนาครอบครัวต้นเอง มีกิน มีแจกจ่าย ได้ขาย บ้านสวน นา โมเดล

วันที่ 26 มีนาคม 2564

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยว่านายลมกรดเสียงล้ำ เป็นราษฎรชุมชนบ้านเทพสถิต ตำบลป่าก่ออำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ โดยมีอาชีพ หลักเป็นเกษตรกร โดยพื้นฐาน ในเนื้อที่ดิน มีจำกัด จะแบ่ง เนื้อที่ เป็นโซนเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ทำสวน ในทุกวันนี้ ได้ มีกิน แจกจ่าย เหลือนั้นก็ขาย เป็นทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นแบบอย่างในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง นาย ลมกรดเสียงล้ำ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาชานุมาน ซึ่งได้ปล่อยเงินให้กู้ ได้กู้มา ลงทุน ซื้อ ควาย แม่พันธุ์ งาม ด้วยความ มุ่งมั่นมีทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรธกสแห่งนี้ จึงได้มีทุนหมุนเวียน มีกำไรคือได้กินได้แจกจ่ายพี่น้องชุมชน และได้ขาย ก็เป็นการเอื้ออาทรส่งเสริมในชุมชนให้ คิดทำมาหากิน ในที่ดิน น้อยนิดที่มีจำกัด ในปัจจุบันนี้ นาย ลมกรด เสียงล้ำ ก็ ได้ รับการส่งเสริม สนับสนุน ในชุมชน ไดัเป็นตัวแทน พีน้องในชถมชนตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อขวัญใจของชุมชน นำพาพัฒนา ทุกด้าน โดยคิดสร้าง สันพัฒนาบนพื้นฐานความโปร่งใส ผู้สื่อข่าวได้สนทนา กับคุณแม่บ้าน ว่า ใน สวนนี้มี ผลไม้ตามฤดูกาล มีฟักทอง คันดี และมีมะม่วงตามฤดูกาล มีข้าวโพด มีกะหล่ำปลี ปลอดสารพิษ มีพืชผักในครัวเรือน ทุกชนิดมีบ่อปลา ขนาดบอกขนาดกลาง มีปลา หลากหลาย พันธุ์ผสมผสาน มีเป็ดพื้นบ้าน พันธุ์ไข่ดกมีหมู พันธ์ุดีหมูเหมยซาน ซึ่งเพราะลูกจำหน่ายขาย ในราคา ย่อมเยาว์ มี ควาย พ่อพันธุ์ราคาหลายหมื่นบาท แล้วที่ประทับใจมากๆมีกวางเขาอ่อน ซึ่งเป็นกวาง ธุรกิจขายเขา ว่างพาณิชย์ไม่ผิดกฎหมาย เลี้ยง นี่ก็คือเป็นพื้นฐาน ทำจากน้อย ปัญหามากก็สร้างรายได้จากน้อยค่อยขยับขยับขึ้นเป็นลำดับ ในสุดท้าย ท่านลงกดย้ำก็ได้ฝากกับผู้ผ่านผู้สื่อข่าวว่าทุกท่านก็สามารถทำได้ และ สามารถมาดู แบบอย่างที่นี่ได้โดยไม่ได้คิดค่าใดๆและ สามารถที่จะนำ โมเดลบ้านสวนนา นี้ ไปประยุกต์ มีกินมีแจกจ่าย มีขาย ได้

ภาพ /ข่าว…ประวัติ นิธิเตชะสกุลรายงาน 0

Related posts