อุทัยธานี-ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สนธิกำลัง ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอลานสัก

อุทัยธานี-ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สนธิกำลัง ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอลานสัก

 

ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าอน.8( บ้านกม. 53)ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก จพง.ปค.ชำนาญการ นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอลานสักที่ 5 ออกลาดตระเวนพร้อมกับภาคประชาชน ร.ต.อ.พิเชษฐ์ บุตรลพ รอง สว.(ส)สภ.ลานสัก นายดำรงศักดิ์ นาคบุตร เจ้าหน้าที่ตรวจป่าพร้อมชุดเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อน.8 ปฏิบัติการออกลาดตระเวนเดินป่าในเขตอำเภอลานสักในครั้งนี้

เนื่องด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติประจำ ปีพ.ศ 2564 เพื่อเสริมความพร้อม และความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ​และ​อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถฟื้นสภาพได้ให้มีศักยภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งสงวนรักษาและ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอความร่วมมือทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

 

ภาพ-ข่าว ภาวิณี ศรีอนันต์ รายงาน

 

 

 

Related posts